Interpellation om rätten till heltidsarbete

Janette Olsson skriver en interpellationsfråga till kommunstyrelsens ordförande Kent Sylvan angående de kommunalt anställdas möjlighet att erbjudas heltidstjänster.

Går man tillbaka några år ser man att ansökningarna för utbildningar inom omvårdnadsprogram minskat rejält. Detta kan komma att bli ett problem i framtiden då vi har många som blir äldre och kommer att behöva omsorg. Grunden till minskat intresse är naturligtvis lön och anställningsvillkor inom dessa yrken.

Nu erbjuds alla anställda inom Kommunals avtalsområden i Göteborgs stad heltidsanställning. Man ser där att det går och att det finns många fördelar med det. I Örebro har Kent Persson (M) motionerat i frågan då han ser det som en viktig fråga ur moderaternas synvinkel vad gäller arbetsfrågan.

Det är en viktig rättvise- och jämställdhetsfråga. De flesta som arbetar ofrivillig deltid är kvinnor. Därför är det viktigt att ge samma möjligheter för dessa kvinnor som det är för de flesta männen i offentlig sektor, nämligen att få arbeta heltid. Ekonomiska är att kunna få leva på sin lön. Det kan omöjligt vara så att man inte ska ha möjlighet arbeta heltid för att man väljer att arbeta inom äldreomsorgen tex. Då blir det en kvinnofälla!

En heltidsanställning är en tryggare anställning och den högre lön heltid medför påverkar sjuk- och föräldraersättning och framtida pension. Kommunal räknar också med att man får en bättre stabilitet i arbetsgruppen med lägre personalomsättning.

Hur ser du på rätten till heltid i kommunens verksamheter?

Tycker du att anställda inom kommunens omsorgsyrken ska kunna arbeta heltid och kunna försörja sig, få en god pension, sjuk- och föräldraersättning?

Kommer du, liksom din partikollega i Örebro, att arbeta för att vi i Stenungsunds kommun har rätt till heltid och möjlighet till deltid?

 

Janette Olsson,

Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-20 17:19