S-kvinnor Stenungsund uppmärksammar Europeiska dagen mot människohandel

Slaveri i Europa förbjöds för mer än 250 år sedan, men fortfarande idag, år 2010, blir människor sålda som slavar, främst för sexuellt utnyttjande men också för tvångsarbete. För fjärde gången uppmärksammas på måndag den 18 oktober den europeiska dagen mot människohandel.

Enligt en rapport från FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) är sexuellt utnyttjande den absolut vanligast formen av människohandel, men utnyttjande för tvångsarbete förekommer också. 79% av de offer som identifierats är kvinnor och flickor. Efter drog- och vapenhandel är handel med människor ett av de mest lönsamma brotten i världen.

EU håller för närvarande på att förhandla om den gemensamma lagstiftning för människohandel där Anna Hedh (S) är ansvarig förhandlare för Europaparlamentets räkning.

-Det är oerhört viktigt att vi får en ambitiös gemensam lagstiftning, med hårdare straff för människohandlarna, bättre skydd för offer och tydligt fokus på komma åt efterfrågan på tjänster från människohandelsoffer, säger Anna Hedh.

Bakgrund

Begreppet trafficking är ett samlingsnamn för den globala illegala handeln med exempelvis människor, vapen, droger eller organ. I de fall där människor är handelsvaran benämns det som human trafficking eller trafficking in humans. På svenska talar man ofta om människohandel.

Några av de viktigaste punkterna i förhandlingarna:

 • Större fokus på preventivt arbete och efterfrågan
  Kriminalisering av köp av alla typer av tjänster av offer för trafficking bör införas, i linje med svenska sexköpslagen. Detta visar att det inte är accepterat att köpa tjänster från offer för människohandel och skapa en marknad för människohandlarna. Det är redan förbjudet för arbetsgivare att utnyttja offer för människohandel.
 • Hårdare straff för människohandlarna och konfiskering
  Trafficking måste göras till ett brott som inte är lönsamt för kriminella nätverk. En höjning av straffsatserna skulle skicka ut signaler till människohandlarna. Det ska också finnas möjligheter att beslagta deras tillgångar och använda dem till stöd för offer samt skadestånd.
 • Bättre stöd till offer och särskilt skydd för barn
  När offren är barn ska alla beslut grunda sig på principen om barnens bästa. De som utsatts för människohandel ska ha rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning och skydd, oavsett om de väljer att delta i brottsutredning eller inte. Ett utökat skydd för offer är enda sättet att effektivt kunna åtala människohandlarna. Om offren riskerar att skickas tillbaka till samma plats de kom ifrån, direkt i händerna på människohandlarna finns det ingen anledning av att samarbeta med polis och åklagare.
 • Effektivare insamling av data
  Idag sker insamling på olika vis i olika länder vilket gör det svårt att få en klar bild av omfattningen av trafficking i EU. Information om offrets kön och ålder, vilken typ av trafficking som skett bör därför samlas in. Statistik ska även finnas om antalet åtalade och döma förövare i varje land. 

Socialdemokratiska kvinnoklubben i Stenungsund

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-04 11:03