25 november FN-dagen mot våld mot kvinnor

FN:s dag mot kvinnovåld måste uppmärksammas

"Han slår och slår och ger sig inte förrän han själv är för trött för att slå mer och jag tänker att bara han inte ger sig på barnen"

"Han blir så svartsjuk när han druckit, och då får han för sig att jag är otrogen. Vad jag än svarar är det fel. Dagen efter ångrar han sig, men alla elaka ord och örfilar finns kvar i minnet länge."

"Det var när jag gjort slut som den verkliga terrorn började, han ringde och följde efter mig, förstörde min cykel. Jag skämdes för jag blev en av dem man läser om, liksom..."

Vi har hört många kvinnor vittna om våldet som finns runt oss, vi läser i tidningen om kvinnor som mördas av en närstående. Alldeles för ofta - och alldeles för ofta har det funnits anmälningar och en hotbild som varit känd hos polis och kommun.

Den 25 nov är det FN:s Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och den uppmärksammar vi S-kvinnor i Stenungsund. Vi behöver blir bättre på att skydda kvinnor som blir eller riskerar att bli utsatta för våld - inte minst för barnens skull!

I flera kommuner har socialtjänsten byggt upp verksamheter som syftar till att förbättra situationen för brottsdrabbade. Det handlar exempelvis om Stödcentrum för unga brottsoffer, särskilda enheter som arbetar med våldsutsatta kvinnor, verksamheter som erbjuder medling samt funktioner som genomför hot- och riskbedömningar.

Om det är något område där samverkan är livsviktig så är det detta.

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-05 23:45