S-kvinnor Bohuslän uttalande 2013-10-19 mot människohandel

S-kvinnor i Bohuslän, samlade 19 oktober i Stenungsund, gör följande uttalande:

S-kvinnor i Bohuslän fördömer sexhandel och kräver krafttag mot handel med människor. Denna handel bygger på en värdering som hävdar att man kan och har rätt att köpa allt för pengar.

Människohandel är den snabbast ökande gränsöverskridande kriminaliteten inom EU och vi S-kvinnor ser mycket allvarligt på det utnyttjande som sker av barn och kvinnor. Av traffickingoffren inom EU säljer 80% sexuella tjänster. Kvinnor och barn utgör 79 % av offren. De utlovas välbetalda arbeten och istället hamnar de i prostitution och slaveri.

En av grunderna för trafficking är efterfrågan på sexuella tjänster. Detta måste mötas med ett förebyggande arbete, där alla samhällsaktörer har ett ansvar.

S-kvinnor i Bohuslän uppmanar Sveriges regering att öka de internationella insatserna mot trafficking så att:
- svensk sexköplag ska gälla i hela EU, så att det blir olagligt att köpa sexuella tjänster även utomlands
- offren för trafficking och sexturism får stöd och upprättelse
- polisiärt samarbete över nationsgränserna underlättas
- internationella organisationer som arbetar mot handel med människor, för människovärde och jämlikhet får ökat stöd

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-22 19:56