Morgonbris

Morgonbris är S-kvinnors medlemstidning. Den är full av aktuell debatt, politik, samhällsfrågor och kultur ur ett jämställt och jämlikt perspektiv. Tidningen kommer ut fyra gånger/år i en upplagan om cirka 10 000 exemplar. De senaste numren av tidningen kan du ladda ner genom att klicka på denna länk MORGONBRIS.

Prenumerera eller köp lösnummer

En årsprenumeration kostar 150 kronor och lösnummer 40 kr/st om du inte är medlem i S-kvinnor. För kvinnoklubbar kostar förbeställda exemplar 6 kr/st.

För prenumeration kontakta:
Elias Saavedra, elias.saavedra@sap.se

För lösnummer kontakta:
Kajsa Jansson, kajsa.jansson@s-kvinnor.se

Tfn 08-700 26 00 (Vxl)

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-10 12:04