Varför behövs ett kvinnoförbund?

Lagen ger kvinnor samma rättigheter som män, men verkligheten ser annorlunda ut:

  • Arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad.
  • Kvinnors arbete är nedvärderat med lägre lön, otryggare anställningsformer och mer deltidsarbete.
  • Kvinnor utför fortfarande två arbeten – ett på arbetsmarknaden och ett i hemmet. Barn och hem är fortfarande främst kvinnans ansvar.
  • Kvinnor är underrepresenterade på alla beslutsfattande nivåer i samhället.
  • Våld mot kvinnor och sexuellt våld är ett stort problem.

Därför behövs vi – en organisation för socialdemokratiska kvinnor.

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-10 12:20