Framtidspartiet i Strängnäs


Vi vill att Strängnäs ska bli en bättre kommun för alla. Oavsett bakgrund eller ekonomi ska alla ha möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet - många gånger. Det gör samhället starkt. När individen är som svagast måste samhället vara som starkast.  

Läs vårt utåtriktade valprogram här:
https://www.socialdemokraterna.se/pageDirectory/95645/Valprogram%20S%20Str%C3%A4ngn%C3%A4s.pdf