S-ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

 

Ordinarie ledamöte:

Torbjörn Johansson, 1.e vice ordförande, gruppledare

Wailith Edstein

Lars-Göran Y-Malmquist

Ersättare:

Zemka Curic

Ludvig Malmquist

Eine Pekkala

Sidan uppdaterades senast: 2007-06-27 11:40