S-ledamöter i kulturnämnden

 

Ordinarie ledamöter:

Göran Svärd 1.e vice ordförande, gruppledare  

goransvard@one.se

Eva trömberg

Mikael Slagbrand

 

Ersättare:

Anja Klason

Anton Steen

Jonny Wallinder

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-06-27 12:41