Nio nya medlemmar i Mariefred

Mariefreds socialdemokratiska förening firade skottdagen med att då hålla sitt årsmöte i Godtemplargården. Det blev en trivsam kväll som efter de sedvanliga förhandlingarna avslutades med middag och gemensam sång under ledning av trubadur Håkan Lingblom.
Glada och populära värdinnor var Maj-Lis Lööw och Kerstin M Karlsson.

Av verksamhetsberättelsen för 2007 framgår att höstens temamöten om skola, äldreomsorg och kultur var välbesökta och uppskattade.

Föreningen fick under föregående år nio nya medlemmar.

Verksamhetsplanen för 2008 innehåller förutom traditionella föreningsmöten även ett stort antal så kallade infobordsmöten på Rådhustorget.

Många av de val som gjordes var omval. Till kassör valdes HB Karlsson och till ledamöter utsågs Ahmad Khalil, Kerstin M Karlsson och Åke Norell. Sen tidigare finns i styrelsen som ordförande Ingrid Fäldt och ledamöterna Krister Lumme och Peter Lannerhed.
Styrelsesuppleanter är Sonja Eriksson och Maj-Lis Lööw. Till revisorer utsågs Stieg Eriksson och Siv Bjurling. Föreningens värdpar sen många år  Birgith och Stig Eriksson fick blommor och varma tack.

Ett stort antal grupper ansvarar för olika uppgifter. Ny i gruppen för skola och barnomsorg är Malin Eriksson och i bostadsgruppen Freddy Danell.

En viktig uppgift under det kommande året är medlemsvärvningen under ledning av Sonja Eriksson och Krister Lumme.

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-10 18:57