Styrelsen

Socialdemokraterna i Strängnäs

 

Ordförande:

Ingrid Fäldt   ingrid.faldt@strangnas.se

Sekreterare:                      

Angela Andersson      angela.andersson@mdh.se

Kassör:                              

Göran Svärd   goransvard@one.se   strangnas.arbetarekommun@telia.com

 

Övriga ledamöter:

Peter Karlsson, facklig ledare

Leif Lindström

Anja Klason

Krister Lumme

Eva Hellman

Torbjörn Johansson

Kerstin M Karlsson

Eine Pekkala


 
Styrelsersättare:

Maj-Britt Magnusson

Jonny Wallinder

Waileth Edstein

Magnus Brandel

Eva Strömberg, studieorganisatör

 Mikiael Andersson

Alma Andersson

 

Verkställande utskottet (VU):       

 

Ingrid Fäldt

Göran Svärd

Angela Andersson

Peter Karlsson

               

VU personliga ersättare:

Leif Lindström

Anja Klason

Krister Lumme

Eva Hellman

Adjungerad: 

Monica Lindell Rylen,  kommunalråd

 

Revisorer

Kjell Andersson

Mats Cedervall