Jag har funderingar kring äldreomsorgen i Sundbyberg. Jag har hört att den fick väldigt dåliga omdömen för några år sedan, vad gör ni åt det?

Det är helt rätt att vi i Socialstyrelsens rapport om äldreomsorgen i landet fick en bottenplacering år 2008. Det var framförallt tre områden som det riktade kritik mot våra boenden, informationshanteringen, utbudet av aktiviteter och maten. Redan innan rapporten kom hade vi tagit beslut om en rad åtgärder gällande äldreomsorgen. Vi hade initierat värdighetsgaranti, påbörjat arbetet med måltidsupplevelsen, inlett en kontakt med Ersta Diakoni för att arbeta mer i deras anda och så vidare. Vi kände att vi var på rätt väg, även om vi fortfarande hade en lång väg att gå.

Den placering som Sundbyberg fick i socialstyrelsens rapport var inte en fullständig överraskning för oss, eftersom vi själva hade upptäckt de brister som hade uppstått i omsorgen under den borgerliga alliansen styre. Rapporten gjorde oss än mer benägna att fortsätta driva vårt utvecklingsarbete.

Mycket har hänt sedan dess!

Under 2009 och 2010 har vi startat flera nya projekt. I våras skrev den politiska majoriteten under ett handslag med stadens tre pensionärsföreningar. I handslaget regleras hur äldreomsorgen ska utvecklas de kommande åren. Boende-, hälso- och anhörigfrågor står på agendan.

Vi har anställt en dietist, sett till att det byggt två nya kök på Lötsjögården och även anställt en kock.

Vi har börjat med hemtjänsthundar och musikterapi. Vi garanterar att par får bo tillsammans.

Läs mer i vår rapport om äldreomsorgen som du hittar här!

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-07 13:43