Stämmer det verkligen som Moderaterna har skrivit att Förvaltaren har förskingrat en massa pengar, 312 mkr?

Svar från Förvaltarens hemsida:

Av och till får vi frågor om Förvaltarens bostadshyresgäster fick betala det ägartillskott som gjordes till dotterbolaget för Lokalfastigheter vid bokslutet 2008. Vi kan lugna oroliga med att så inte var fallet.

Bakgrunden till frågorna är att i samband med finanskrisen för ett par år sedan var Förvaltarens dotterbolag för Lokalfastigheter tvungen att skriva ned värdet på sina fastigheter.

Det innebar att bolaget gjorde ett dåligt ekonomiskt resultat – och att Förvaltaren därför gjorde ett så kallat ägartillskott.

Då och då dyker alltså frågan upp igen om det var det Förvaltarens hyresgäster som fick betala för tillskottet. Men så var alltså inte fallet.

Läs mer på:

http://www.forvaltaren.se/forvaltaren/en/Boende_i_Sundbyberg/Nyheter/Fragor-om-agartillskott/

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-07 16:49