Vad är Socialdemokraternas tanke på skattehöjning/skattesänkning i Sundbyberg om ni vinner valet?

Sundbyberg är en välskött kommun. Vi har en av landets lägsta skatter, samtidigt som staden i juni betalade av sin sista skuld. Sundbyberg är därmed en av få städer i landet som är helt skuldfria. Samtidigt har vi till skillnad från många andra kommuner i Stockholm inte sålt våra bolag. Det innebär att staden idag äger bolag för åtskilliga miljarder.

Den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren, i kombination med att staden växer, gör att det ekonomiska läget fortsätter att förbättras. Vi har den senaste mandatperioden sänkt skatten med 25 öre, samtidigt som vi satsar mer pengar på skola och förskola än vad våra grannkommuner gör. Till exempel är skolpengen 5 000 kronor högre per elev än i Solna. Det är en av förklaringarna till att våra verksamheter håller en hög kvalitet.

Under den kommande mandatperioden kommer Socialdemokraterna fortsätta sänka skatten. Men aldrig på ett sådant sätt att välfärden äventyras.

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-27 11:30