Vad händer med Duvboskolan?

Vi jobbar på för fullt även fast det snart är val, så att skolan förhoppningsvis står på plats så snabbt som möjligt.

Dock kan jag konstatera att det stora avgörandet inte kommer vara i en politisk nämnd, utan i vallokalerna den 19 september. Igår behandlade vi förstudien för skolan. S, MP och VP röstade ja till den fortsatta processen. Moderaterna och Folkpartiet valde att inte delta i beslutet. Den motivering som används är att de är negativa till byggnationen, som de tycker är för dyr. Moderaterna riktar även in sig på risken att kyrkan påverkas negativt.

Handlingarna kan ni ta del av i kommunens diarium. Ville gärna delge informationen direkt, eftersom jag upptäckt att vissa saker sägs i valstugor och möten på staden, medans man väljer att agera på ett annat sätt i beslutande forum. Folkpartiet har dock varit negativ till byggnationen från start.

Jonas Nygren

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-02 18:19