Förebygg sjukdomar och främja hälsa

Det är viktigt att arbeta strategiskt tillsammans med landstinget med folkhälsofrågorna. Därför ska dessa uppmärksammas mer genom att så kallade hälsokonsekvensbeskrivningar görs inför beslut i kommunala frågor.

Sundbyberg ska ha höga ambitioner när det gäller folkhälsofrågorna.
Folkhälsofrågorna är också synnerligen avgörande vid samhällsplanering av olika slag.

Vi lovar att
- fortsätta arbeta aktivt med det förebyggande arbetet och folkhälsofrågorna i Sundbybergs Folkhälsoråd
- på olika sätt stödja folkhälsoarbetet som riktar sig till riskgrupper
- öka samarbetet med landstinget för att söka samordningsvinster i vårdfrågor

 

Bekämpa drogmissbruket
Krafttag måste tas för att hindra barn och ungdomar från att fastna i drogmissbruk.. En viktig del i det blir att bygga nätverk så att inte det drogförebyggande arbetet blir en lösryckt del från andra åtgärder som riktas mot barn och ungdomar. Det är även av största vikt att arbeta både aktivt och proaktivt med vuxnas missbrukande.

Vi lovar att
- öka resurserna till fältarbetare bland barn- och ungdomar
- med hjälp av projektmedel stärka ungdomars självmedvetande men också föräldrarnas roll som ansvarstagande vuxna
- staden ska ha en aktiv nattvandrarorganisation, med personal från fritidsgårdar och socialarbetare, som arbetar för att även föräldranattvandringen ska komma igång igen
- att arbeta aktivt mot missbruk hos vuxna

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-10 21:38