Utbildning

Vi behöver ständigt uppdatera våra kunskaper och färdigheter. Därför genomför vi årligen hundratals studietimmar i samarbete med studieförbundet ABF. En viktig del i genomförandet är att erbjdua våra medlemmar rätt sorts utbilldning, därför har vi ett studieråd av valda medlemmar som sammankallas av vår studieorganisatör (vald i styrelsen).