Christina Fjellström, 56, Rissne

Hej sundbybergare!

Sundbyberg är en alldeles unik stad. Folkhälsa, idrott och kultur står högt på agendan. Vi ska fortsätta utveckla staden i den riktningen. Vi ska därför satsa på elljusspår, bygga fler fotbollsplaner och idrottsarenor. Vi ska utveckla våra parker och mötesplatser, de är en del av välfärden!

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-15 11:52