#17: Beatrice Kindembe, 44, Rissne

Hej sundbybergare!

Mina hjärtefrågor är:

  • integration och ett enat Sundbyberg
  • förnyelsebar energi, energieffektivt byggande med sikte mot klimatneutral och ett hållbart Sundbyberg

Integration och ett enat Sundbyberg

Denna fråga har jag själv gjort en resa i som individ och som mamma; jag verkar i europeiskt forum där migration och utveckling behandlas och erfarenheter utbyts och tycker att jag kan inom ramen för ett kommunalt uppdrag bidra í denna fråga. Sundbyberg ska t ex inte behöva ha en Hallonberg där de vuxnas ekonomiska situation och skolelever resultat är sämre och tenderar att gå bakåt jämfört med andra delar av kommunen. Denna utveckling är inte hållbar och kan lätt användas av SD för att visa att Sundbybergarna med rötter i andra länder är ett problem för kommunen. Jag vill som socialdemokrat verka för "barnens framtid inte avgörs av föräldrarnas bakgrund" samt att alla människor ges möjlighet att verka som resurs för Sundbybergs utveckling. 
 
Ett hållbart Sundbyberg

Min andra fråga jobbar jag med i min vardag. Jag ser i mitt arbete hur kommunerna, fastighetsägare och enskilda företag profilera sig, gör konkreta insatser och använder dessa i kommunikation internt och externt samt drar till sig besökare t ex från andra länder. Energieffektiva, passiv hus, förnyelsebara energi i byggande, miljöklassning av byggnader, klimatpakt mm jobbar man efter i många kommuner och fastighetsbolag. I vår kommun är vi inte tydliga med vad vi vill i denna fråga i vår samhällsplanering och byggande. Svenska folket är idag mottagliga för denna fråga! Jag vill verka för att vi socialdemokrater vänder trenden i vårt lokala klimatarbete inte minst i vårt rödgröna samarbete. Sundbyberg ska synas i forum där kommunerna visar upp sina insatser mot klimatförändring och omställning till ett hållbart samhälle.

Gå direkt till röstning, klicka här.

Klicka här för att komma tillbaka till kandidatlistan.


 

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-28 18:14