#18: Ruben Wågman, 25, Hallonbergen

Hej sundbybergare!

Min hjärtefråga politiskt i Sundbyberg är kommunal miljö och kollektivtrafiksfrågor.
Arbetet för att Sundbyberg ska fortsätta vara en modern stad med god tillgång till grönområden bör stödjas och även arbetet kring att vidareutveckla kommunen till en promenadvänlig stadsdel. Vårt parti i kommunen måste fortsätta att vara drivande i en hållbar utveckling som berör områden som exempelvis energi, hälsa och livsmedel. Vi måste tillsammans med invånarna hitta lokala lösningar kring energihushållning för kommunens bostäder och arbetsplatser.

Det finns även en kommande utmaning i att rusta upp de allmännyttiga  bostadsområdena som hör till Miljonprogrammet i framförallt Rissne och Hallonbergen, och göra detta på ett miljömässigt vis. Det finns hälsoaspekter kopplade till byggnation, allergier och djurhållning som berör samtliga boende i kommunen och som kommer behöva ett fortsatt politiskt engagemang, som jag är övertygad om att jag kan tillföra. 

Foto: Nathalie Sundesten Landin

Gå direkt till röstning, klicka här.

Klicka här för att komma tillbaka till kandidatlistan.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-28 18:14