Om valproceduren

Primärvalet för Socialdemokraterna i Sundbyberg sker genom att kryssa en, två, tre, fyra eller fem kandidater. Vid avsteg från detta blir valsedeln ogiltig.

För att få rösta ska du vara boende i Sundbyberg, röstberättigad i nästa kommunalval den 19 september 2010 och inte vara politiskt aktiv i andra politiska partier eller andra partiers ungdomsförbund. För att ta hand om dig på bästa sätt lagrar vi dina uppgifter. Du som röstar godkänner därför att socialdemokraterna lagrar och behandlar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Det system vi använder för internetröstning är Questback™, där man först måste lämna sin kontaktuppgifter. Det gör vi för att veta att man bara röstar en gång.

Vid poströstens mottagande, dvs. inkomna valsedeln vid röstning med post, kommer delen för valda kandidater att avskiljas från delen för kontaktuppgifterna varefter den kryssade valsedeln kommer att läggas i urna. Rösten måste postas senast 17 december 2009 för att vara giltig.

Du får endast rösta en gång. Vid förekomst av både internetröst och post- eller lokalröst räknas internetrösten.

Varför genomför vi ett primärval? Vi (socialdemokraterna Sundbyberg) har sedan valet förnyat vår politik och vårt sätt att arbeta. Som en naturlig del i vårt förnyelsearbete vill vi öppna upp för fler att vara med och påverka vilka som ska representera oss i valet 2010.

Kommer vi följa resultatet? Ja i möjligaste mån. Resultatet kommer att väga tungt när vi slutligen fastslår listan. Men det kan alltid bli ändringar, vi får aldrig glömma att det slutgiltiga beslutet ägs av medlemmarna.

 

Vid frågor kontakta
Socialdemokraterna i Sundbyberg
info@sundbyberg.sap.se
Telefon: 08-280698
Box 1157, 172 23 Sundbyberg
Besök: Esplanaden 3 C


 

Klicka här för att komma tillbaka till kandidatlistan.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-28 18:19