PRESSMEDDELANDE – Sundbyberg drar vinstlott i Rödgrönas överenskommelse om infrastruktursatsningar

 – Idag kom beskedet vi väntat på. Den borgerliga regeringen har tagit alltför lång tid på sig att ta beslut om en så här stor och viktig satsning, nu fick vi äntligen ett positivt besked. De Rödgröna kommer vid en valvinst att prioritera satsningen på Mälarbanan. För Sundbybergs del innebär det att tågen kommer att gå i tunnel under staden, det öppnar helt nya möjligheter för Sundbybergs stadskärna, säger Helene Hellmark Knutsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Sundbyberg träffade redan i februari ett intentionsavtal med Banverket om en finansiering av nedgrävning av järnvägen genom Sundbyberg.

Förbifart Stockholm kommer vid en Rödgrön valseger att avgöras i en folkomröstning. Folkomröstningen kommer att hållas under 2012 och alla partierna i samarbetet förbinder sig att följa utfallet.

 – Detta är också ett glädjande besked. Det är en stor investering och opinionen är delad. Det är klokt att låta stockholmarna avgöra ett så stort projekt som kommer att påverka dem direkt på ett eller annat sätt, avslutar Helene Hellmark Knutsson.

De Rödgröna är överens om satsningarna på infrastruktur i Stockholmsregionen. Det meddelas i ett pressmeddelande idag. Direkt efter en valseger kommer de Rödgröna att införa ”Region Stockholm”, i ett första steg ska då Region Stockholm omfatta nuvarande Stockholms län. I ett senare skede kan det dock bli aktuellt med utvidgningar av regionen. Först kommer de akuta brister som finns i dagens kollektivtrafik att åtgärdas. Men stora projekt kommer inte att låta vänta på sig.

För mer information: Helene Hellmark Knutsson 0708268870, Sofie Åhgren 0708268387

 

 

Läs mer om Rödgröna satsningar på Stockholm, klicka här.

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-20 14:19