Sundbyberg klarar ekonomin trots krisen

Pressmeddelande

2010-02-01

 

Enligt Sveriges arbetsmarknadsminister var 2009 ett riktigt ”skit år”, men i Sundbyberg har det gått bättre än befarat. Trots minskade skatteintäkter på så mycket som 57 miljoner kronor fick den rödgröna majoriteten ekonomin att gå ihop, det visar Sundbybergs stads bokslut för det gångna året.

Den globala finanskrisen har sedan hösten 2008 präglat den svenska ekonomin, men i Sundbyberg har ett omfattande jobbpaket och ett kommunövergripande utvecklingsprogram fått ekonomin att gå ihop ändå. 

- Det är ett fantastiskt resultat som föregås av ett hårt arbete i nämnder och förvaltningar. Men det goda resultatet beror också på alla de nya skattebetalare som flyttat till Sundbyberg de senaste åren, säger Helene Hellmark Knutsson (S).


 - Nyföretagandet har ökat och många företag har flyttat sina huvudkontor till Sundbyberg. Dessutom har de jobb- och näringslivssatsningar som vi genomfört bidragit till att arbetslösheten inte blev så stor som prognoserna indikerade, säger Siyamak Sajadian (MP).


 - Stadens goda ekonomi gör att vi står bra rustade att erbjuda stöd till dem som drabbats av krisen. Vi har även möjlighet att prioritera det sociala arbetet för att hjälpa barn och ungdomar som riskerar att fara illa, säger Bert Jagerby (V).  

 

 

Försäljningen av Rissnedepån inräknat gör Sundbybergs stad ett positivt resultat på 114,2 mnkr. Sett till resultat exklusive jämförelsestörande poster och försäljningen av depån har Sundbyberg lyckats åstadkomma ett nollresultat. Vilket i jämförelser med andra kommuner bör betraktas som mycket starkt. 

 

 

Politiska sekreterare

Sofie Åhgren (s) 070-826 83 87 / sofie.ahgren@sundbyberg.se    

Johan Lindahl (v) 070-826 80 43 / johan.lindahl@sundbyberg.se

Robert Ahl (mp) 070-35 16 24 / robert.ahl@sundbyberg.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-02 12:10