Bostadsgaranti för våra unga

Vi vill utveckla ”Sundbybergsmodellen” till en bostadsgaranti. Har man stått i allmännyttans bostadskö från det att man är 16 år gammal ska man bli erbjuden en lägenhet i Förvaltaren innan man har fyllt 26. Kravet är att man bor, jobbar eller studerar i Sundbyberg. Att prioritera ungdomar och deras boende är en satsning för framtiden.
 
Som ung är det oerhört svårt att få tag på en lägenhet. Det är sällan man som ung får loss kapital att själv köpa en lägenhet i Stockholmsområdet och hyreslägenheten är på väg att bli en sällsynt vara i storstan.
 
- ”Trygga människor vågar”, kommunerna har ett ansvar för att deras ungdomar får ett eget första boende. Vi vill ta vårt. Att få en egen lägenhet är helt avgörande för att få en bra start i vuxenlivet, säger Helene Hellmark Knutsson (s), kommunstyrelsens ordförande, Sundbyberg.
 
- Det här är ett stort löfte. Vi kommer att bli den första kommunen i Stockholms län som kan se till att alla våra ungdomar får ett eget boende, avslutar Helene.
 
Ett första steg har varit att göra om uthyrningsdelen i stora lägenheter till så kallade ”ungdomslägenheter”. Mindre och billigare lägenheter men fullt utrustade för ett eget boende.
 
Idag är ”Sundbybergsmodellen”, det vill säga att var tionde lägenhet i den kommunala bostadskön går till någon under 25 år, ett väl känt begrepp.
 
 
För mer information:
 
Helene Hellmark Knutsson (s), kommunstyrelsens ordförande, Sundbyberg
helene.hellmark.knutsson@sundbyberg.se, 0708268877
 
Sofie Åhgren, politisk sekreterare (s)
sofie.ahgren@sundbyberg.se, 0708268387

2008-04-28 15:35

TopGallery