Bostadspolitisk diskussion på medlemsmötet

 

Socialdemokraterna i Sundbyberg diskuterade bostadspolitik och Förvaltarens framtid på medlemsmötet onsdagen 20/2-08. Bland annat kom man fram till att det är viktigt att Fastighets AB Förvaltaren är ett bostadsföretag som har ett stort socialt ansvar gentemot dess ägare – Sundbybergarna.

Socialdemokraterna var också överens om att inte rea ut några fastigheter. Alla fastigheter som säljs har genomgått en affärsmässig bedömning och fyller kraven för de ägardirektiv som Förvaltaren har fått.

En annan viktig fråga var att bostadsrättsföreningar som får ett nej vid köpstämma går tillbaka till Förvaltarens bestånd och säljs inte vidare till privat hyresvärd.

Pengar som kommer in vid avyttringar av fastigheter används bland annat till upprustning av äldre områden och nyproduktion av hyresrätter.

Socialdemokraterna är inte emot ombildningar i sak, däremot är vi helt överens om att det ska skötas affärsmässigt. Alla Sundbybergare äger gemensamt Förvaltarens bestånd, inte bara de hyresgäster som bor där för tillfället, det är ett kapital som ska förvaltas väl.

"Det är skönt att vårt parti är överens i en så här viktig fråga, nu kan vi gå vidare med processen om ombildningarna", säger Helene Hellmark Knutsson, kommunalråd i Sundbyberg.


Sofie Åhgren, politisk sekreterare (s)
Sofie.ahgren@sundbyberg.se,               0708 26 83 87       

2008-02-26 13:39

TopGallery