Distriktkongress 21 april 2007

Lördagen den 21 april hålls extra distriksårskongress för Stockholm läns partidistrikt. Under vårt medlemsmöte den 7 februari valdes 14 ombud, som kommer presentera oss på kongressen.

Ombud till distriktsårskongressen 2007

Helene Hellmark Knutsson
Göran Aranda
Inger Lundberg
John Bornemark
Hiwet Hagos
Shorosh Rahem
Johanna Ullberg
Remy Figon Beugare
Marie Lundman-Völker
Jörgen Silén
Anna-Britta Thellenberg
Bengt Fasth
Pa Sanyang
Kajsa Adenbäck


Ersättare till ombuden

Per Völker
Ilja Forsblom
Hossain Hosseini-Dozini
Karin Holmberg
Liang Zhang
Mariam Osman Sherifay
Marvin Clemente
Berit Severin
Tesfai Negash
Yngve Carlsson
Nair Fessekazion Zemicael
Sixten Pekkari
Hans-Erik Salomonsson
Christina Fjellström

2007-03-05 00:31

TopGallery