En ny majoritet för sundbybergarnas bästa.

När nu fullmäktigeledamöterna Arne Wijkman och Michael Spira har valt att lämna moderaterna och gått över till oss så innebär det en ny parlamentarisk situation i Sundbyberg. Alliansen hade ett mandats övervikt, nu blir de tre mandat korta.

Moderaternas kollaps i Sundbyberg kommer inte helt överraskande för oss. Moderaterna är inne på sin femte ledare på kort tid. Den senaste, Bo Genfors, tillika ordförande i kommunstyrelsen, fick efter valet importeras från Solna. Bo Genfors har ingen erfarenhet från kommunpolitiken i ledande ställning och saknar helt förankring i Sundbyberg. Detta i kombination med ledningsproblem inom moderaterna har lett till stora slitningar inom moderaterna och alliansen.

Sundbyberg står under denna mandatperiod inför stora och viktiga beslut. Centrumförnyelsen, järnvägens nergrävning, nya sträckningen av E18 är några sådana. Beslut som kommer att påverka oss långt in i framtiden och som kräver en politisk ledning som har förmåga att samla så breda majoriteter som möjligt.

För sundbybergarnas bästa så anser vi nu efter moderaternas kollaps att en ny majoritet ska ta över. Vi blir den största gruppen i fullmäktige, tidigare var vi lika stora som moderaterna.

Vi kommer därför att ta initiativ till överläggningar med de övriga partierna i fullmäktige utom moderaterna. Målet är att försöka skapa en ny majoritet, så bred som möjligt. Sundbyberg behöver en politisk ledning som både kan styra och lösa de stora frågor som vi står inför i så stort samförstånd som möjligt.

En kommun måste ha en politisk ledning oavsett vad som händer, inte minst viktigt ur demokratisk synvinkel. Kommunala nyval finns som bekant inte. Den uppkomna situationen gör att det vilar ett stort ansvar på oss, som blir det största partiet i fullmäktige, att försöka hitta en ny majoritet som kan styra kommunen.

Vi måste dock komma ihåg att vi förlorade det senaste valet, därför bör vi anpassa vår politik åt mitten för att kunna nå en så bred majoritet som möjligt. Om det går att uppnå en sådan lösning så anser vi det vara ett bättre alternativ än en allians, utan egen majoritet. Redan före avhoppen så skulle det t ex varit tekniskt möjligt att få ihop en majoritet med socialdemokrater, folkpartister och miljöpartister i fullmäktige. Detta bara nämnt som ett exempel.

Vid frågor, vänligen kontakta undertecknad eller Helene Hellmark Knutsson (0708-26 88 70).

Sundbyberg 2007-08-09


Bengt Fasth
Ordförande
070-659 07 25

 

2007-08-09 08:09