Ett äldrenätverk för framtiden

Socialdemokraterna i Sundbyberg har satt samman ett s k äldrenätverk, en grupp av människor som alla vill påverka kommunens äldrepolitik. Nätverket leds av äldre och omsorgsnämndens ordförande Kajsa Adenbäck (s) och har bildats med Karin Olelinds hjälp. Ett tidigt önskemål var att gruppens medlemmar inte skulle vara partimedlemmar vilket har fungerat bra.

Senast den 30 maj 2008 sammanträdde äldrenätverket och diskuterade då boendefrågan - "hur vill vi äldre bo?". Ganska snabbt stod det klart att gruppen vill göra ett aktivt val nu, medan man är pigg. Trygghetsboenden och plusboenden diskuterades och deltagarnas åsikter antecknades och förmedlades även vidare till kommunalråd Helene Hellmark Knutsson (s), som i en sopplunch veckan därpå talade om ämnet.

2008-06-09 07:59