Helene Hellmark Knutsson ny ordförande i kommunstyrelsen

Igår kväll, måndagen den 24 september, valdes Helene Hellmark Knutsson till kommunstyrelseordförande tillika kommunalråd under höstens första fullmäktige. Moderaternas Carl Grufman valdes till oppositionsråd. Övriga valärenden bordlades och kommer att behandlas under ett extra fullmäktige den 8 oktober.

Detta betyder att arbetet med att skapa en blocköverskridande majoritet nu kan fortsätta. Efter ett år av politiskt kaos krävs en ny, bred lösning. I synnerhet när så många och viktiga beslut snabbt behöver tas upp för behandling. Alla partier förutom moderaterna kommer att bjudas in till partiöverläggningar.

- Det är nu som den svåra uppgiften börjar, att få med de här mittenborgerliga partierna till samtal för Sundbybergs bästa, säger Helene Hellmark Knutsson.

 

2007-09-25 17:18

TopGallery