Invandrarföreningarna blir utan stöd i Sundbyberg

Måndagen den 14 maj röstade den nya högermajoriteten i Sundbyberg igenom ett förslag för nya regler för föreningsstödet som innebär att alla invandrar- och kulturföreningar som verkar för ökad integration, demokrati och kulturutövande bland vuxna blir helt utan stöd i framtiden.

Trots fagra ord från Folkpartiet i valrörelsen att man skulle satsa på kultur- och föreningslivet i Sundbyberg om man fick komma i maktposition så väljer nu högeralliansen under Folkpartiets ledning att göra tvärtom. I förslaget om nya regler för stöd till föreningslivet så väljer man att slopa stödet för en stor grupp människors kultur- och föreningsliv.

- Hårdast drabbat av Folkpartiets förslag blir alla kommunens invandrarföreningar som aktivt arbetar med integration och mångfald genom en rad kultur- och studiecirkelarrangemang, säger Helene Hellmark Knutsson, vice ordförande i Kulturutskottet och Kommunstyrelsen (s). Dessa blir nu helt utan stöd när kommunen väljer att slopa allt stöd till vuxnas föreningsarbete. Att detta sker i en tid när Sverigedemokraterna är på frammarsch är häpnadsväckande.


Samma sak gäller alla kör-, dans- och övriga kultur- och musikföreningar som för många vuxna betyder så mycket för att få den extra energi, ett rikt socialt liv och utlopp för sin kreativitet som man såväl behöver när arbetslivet ställer allt hårdare krav på oss. Det är dråpslag mot folkhälsan att vältra över alla kostnader för vuxnas kultur- och föreningsliv på den enskilde som också kommer att fördjupa redan existerande klasskillnader i vuxnas tillgång till kultur och kulturutövande.

- Jag anser att man inte kan dela upp mänskligheten i ålderskategorier när det gäller rätten till ett rikt fritidsliv. Jag tror att det är lika viktigt för gammal som ung, barn som vuxen att få umgås i skapande, socialt och demokratiskt föreningsarbete, fortsätter Helene Hellmark Knutsson,. Vi vet också att vuxna är förebilder för barnen och att de vuxnas engagemang i föreningslivet är en förutsättning för att fler barn ska upptäcka glädjen i att på sin fritid göra annat än det som det kommersiella utbudet har erbjuda, avslutar hon.


För ytterligare information kontakta

Helene Hellmark Knutsson
Oppositionsråd (s) och vice ordförande i Kultur-, idrotts- och myndighetsutskottet

Mobil 0708-26 88 70

2007-05-15 14:43