Kompromiss bröt oredan i Sundbyberg

Efter flera månaders oreda i Sundbyberg kunde kommunfullmäktige igår kväll bryta det politiska dödläget som staden har befunnit sig i sedan den moderatledda alliansen kollapsade i augusti.

En majoritet i kommunfullmäktige valde under september Helene Hellmark Knutsson (s) till ny ordförande för kommunstyrelsen sedan Bo Genfors (m) valt att avgå. Nyval av styrelser och nämnder har därefter blockerats av den moderatledda alliansen. Den kompromiss som fullmäktige genomförde igår innebar att en ny kommunstyrelse valdes. Nyval av övriga nämnder och styrelser sker till årsskiftet. Under tiden förs förhandlingar mellan alla partier om ny nämndorganisation.

- Det känns skönt att vi äntligen kan få beslutskraft i Sundbyberg efter flera månader som präglats av handlingsförlamning, säger Helene Hellmark Knutsson, kommunstyrelsens ordförande (s). Nu kan vi börja koncentrera oss på Sundbybergarnas både vardagsfrågor och stora framtidsfrågor istället för juridik och partipolitiska meningsskiljaktigheter.

Kompromissen och nyvalet av kommunstyrelsen skapar en stabil ledning för staden då kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får samma majoritet. Sammantaget visar denna praktiska lösning att partierna till slut tog sitt ansvar för Sundbybergs bästa.


Ytterligare information:
Helene Hellmark Knutsson, kommunstyrelsens ordförande (s)
Telefon: 0708-26 88 70, 08-706 80 70
Mer information om kommunstyrelsens nya sammansättning hittar du på
www.sundbyberg.se

2007-11-06 16:35

TopGallery