"Nu bygger vi Toppstugan tillsammans"

Sedan Förvaltaren rev Toppstugan har Hallonbergen varit utan en naturlig mötesplats där alla hallonbergare kan umgås fritt. Nu har det lokala föreningslivet i stadsdelen bildat Intresseföreningen Toppstugan, som aktivt kommer att arbeta för att mötesplatsen återuppbyggs.

Läs intresseföreningens hela pressmeddelande här.

2008-05-27 17:25