Ny politisk sekreterare på plats

Efter att fullmäktige beslutat om nya nämnder anställdes Sofie Åhgren som politisk sekreterare. Sofie kommer närmast från en befattning som ombudsman för Unga Örnar i Sundbyberg och är väl förtrogen med kommunen och partiet. Huvudsakligen kommer Sofie att ansvara för politik- och kommunikationsarbetet på kansliet men även arbeta operativt för partiet ute på fältet.

Är du intresserad av att veta mer om Sofie eller arbetet som bedrivs på kommunkansliet? Kontakta i så fall Sofie, 0708-26 83 87 alt. sofie.ahgren@sundbyberg.se

2008-01-07 13:14