Pressmeddelande Barn- och utbildningsnämnden

SUNDBYBERG INFÖR LÄSA-RÄKNA-SKRIVA GARANTI

 

Ikväll beslutade Barn- och Utbildningsnämnden i Sundbyberg om nya mål för skolverksamheten 2008. Internbudgeten innehåller en rad konkreta mål och förslag.

 

2,7 miljoner tillförs fritidshemmen under mandatperioden för att öka personaltätheten till ett snitt på 18,8 barn/anställd. Som ett första steg 2008 satsas 1 miljon kronor, ytterligare en miljon 2009 och 0,7 miljoner 2010. Verksamheten ska stärkas med läxhjälp och pedagogiskt innehåll.

 

Under 2008 ska en läsa-räkna-skriva garanti införas. Den exakta utformningen ska utredas. Alla elever ska garanteras att de efter nio år i Sundbyberg skolor är behöriga till vidare studier.

 

–        Förväntningarna på våra skolor är högt ställda. För att uppnå målen kommer vi arbeta för mindre elevgrupper och fler pedagoger i verksamheten, säger Jonas Nygren (s), ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.

 

–        Språket är en viktig byggsten för att förbättra studieresultaten. Därför vill vi utveckla svenska 2 och modermålsundervisningen. Under året kommer vi att se över vilka nya c-språk som kan införas. Det tror vi är viktigt för att våra elever ska vara väl förberedda i en alltmer globaliserad värld, avslutar Jonas Nygren.

 

Jonas Nygren (s), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, nås på telefon: 0709 - 57 37 67

 

2008-01-22 12:52

TopGallery