Sundbyberg sänker skatten 15 öre

Sundbybergs ekonomi är starkare än någonsin. Den goda ekonomin gör att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår en skattesänkning på 15 öre. Samtidigt finns utrymmet att investera 150 miljoner kronor i nya förskolor, bibliotek och sporthallar. Ytterligare 20 miljoner kronor investeras i välfärden, framförallt inom äldreomsorg, demokrati, förskola och skola.

- Den stora inflyttningen till Sundbyberg gör att vi kan fortsätta sänka skatten. Samtidigt som vi gör stora investeringar både på infrastrukturen och i välfärden. Prioriterat är våra seniorer, barnfamiljer och ungdomar, säger Helene Hellmark Knutsson.

Sundbyberg stad övergår från och med 2009 till två årsbudgetar. Både 2009 och 2010 kommer att bli ekonomiskt goda år för Sundbyberg. Även fast staden står väl rustad inför en eventuell lågkonjunktur. En nyhet i budgetarbetet är att nämnderna får ta med sig under- och överskott. All verksamhet blir volymbaserad.

- De förändringar vi gör i budgetarbetet innebär att verksamheterna kan koncentrera sig på sitt uppdrag – att generera en bra verksamhet för sina pengar. Budgetarbetet tar idag alldeles för mycket tid, med en 2-årsbudget kan mer fokus läggas på verksamhetens innehåll och vi kan bli mer långsiktiga i vårt arbete, fortsätter Helene.

 

För mer information Helene Hellmark Knutsson (s), kommunstyrelsens ordförande
Helene.hellmark.knutsson@sundbyberg.se, 0708 26 88 70

Sofie Åhgren, politisk sekreterare (s)
Sofie.ahgren@sundbyberg.se, 0708 26 83 87

2008-05-29 07:41

TopGallery