Sundbyberg ska bli miljöns huvudstad

Sundbyberg ska bli gångtrafikanternas och cyklisternas stad, kollektivtrafikens och miljöbilarnas stad.

Igår kväll, måndagen den 7 april, tog kommunstyrelsen i Sundbyberg fram riktlinjer för en ny trafikpolicy. Vi ska visa framfötterna. En stad som prioriterar miljön och människorna som bor här. Vi vill se en snabbcykelväg till Kista, tvärspårbana, bilar ner under jorden, fler och bredare gångstråk och trottoarer för ett mer levande uteliv.

I Sundbyberg ska du kunna sköta ditt dagliga liv utan att behöva använda bil. Med en väl utbyggd kollektivtrafik, bra cykelvägar och gång avstånd till närservice blir bilen ett redskap för längre utflykter eller storhandel.

Att få bort bilarna från gatorna är prioriterat för oss, därför byggs nu bergrumsgaraget i centrala Sundbyberg. Dels för att möta fler bilar när Lorry öppnar upp men också för att få bort de bilar som redan står parkerade längs Sundbybergs gator.

Det här är en av vår tids viktigaste och svåraste frågor. Alla bidrar till miljöförstöringen, det innebär att alla kan hjälpa till för att få det lite bättre. Vi vill dra vårt strå till stacken.

Fler kan göra mer. Vi vill vara ett exempel på hur.


Helene Hellmark Knutsson (s), kommunstyrelsens ordförande, Sundbyberg
Jan Jogell (s), ordförande i Stadsbyggnads- och miljönämnden, Sundbyberg

Sofie Åhgren, politisk sekreterare (s)
Mobil: 0708-26 83 87
E-post: sofie.ahgren@sundbyberg.se

2008-04-07 22:42

TopGallery