veckonytt v 38

 
”Rätt att ha kul”
Nu på söndag den 23 september kl 12-16 anordnar Unga Örnar ”Rätt att ha kul” bakom Rissne torg. Aktiviteten är en slags familjefest för både barn, föräldrar och andra vuxna. Hoppborg, sockervadd, popcorn, tipspromenad, snickrande av fågelholkar samt skapandet av Sumpans längsta teckning står på agendan. Bland annat. Kom du med – ta med barnen eller bara dig själv. Självklart behövs även kampanjarbetare – vi kommer att fråga ut deltagarna om ”Framtidens skola”, en del av vårt rådslagsarbete. Ring ombudsman Joakim, 0709-733 554 om du kan hjälpa till.

Höstens första fullmäktige
För den som har missat går hösten första kommunfullmäktige (KF) av stapeln nu på måndag den 24 september. KF hålls i Hallonbergsskolans aula och är alltid öppen för stadens medborgare. Kl 17 inleds fullmäktige och visst är mötet extra intressant med tanke på sensommarens händelseutveckling.

Nu kör vi i igång rådslagen!
Såsom presenterat under senaste medlemsmötet (onsdagen 19 september) drar nu partiets rådslagsarbete igång på allvar. Partistyrelsen har tillsatt fyra olika grupper: Välfärd, Jobb, Världen samt Miljö. Dessa områden kommer vi i Sumpan att skugga genom bildandet av (än så länge) åtta olika arbetsgrupper:

”Välfärd”
 Välfärdsstudiecirkel (John Bornemark), start 3/10, kl 18.00, Esplanaden 3C
 Seniorutskottets ”välfärdsfika”, start 1/10 kl 10.00, Esplanaden 3C
 Verdandis socialpolitiska studiecirkel
 Skolpolitisk rådslagsarbete, utåtriktad verksamhet, pågående

”Jobb”
 LO-sossen/LO-sektionens rådslagsarbete, start 25/9, kl 18.00, Esplanaden 3C

”Världen”
 Internationella utskottets rådslagsarbete, start Internationella Barndagen, 1/10, kl 18.00, Unga Örnars fritidsgård Gluggen, Rissne

”Miljö”
 Miljögruppen, start 27/9, kl 18.00, Esplanaden 3C

”Tvärövergripande”
 Broderskap, studiecirkel, start 27/9, kl 18.00, Esplanaden 3C

Att delta i ovanstående rådslagsgrupper är inte bara kul och stimulerande – du får ju vara med att utforma framtidens politik! – utan är även ett perfekt tillfälle att ”komma in” i partiet och vår verksamhet. Nya medlemmar är därför extra välkomna.  ANMÄL DITT INTRESSE TILL EXPEDITIONEN:
 
08-28 06 98
info@sundbyberg.sap.se
www.sundbyberg.sap.se 
 
Esplanaden 3C (besök)
Box 1157, 17223 SUNDBYBERG

2007-09-21 17:20

TopGallery