Valfrihet och kvalité är viktigare än driftsformen: Svar på Hannes Holmer felaktiga insändare på politikerbloggen.

President Nixon hade så stor respekt för sanningen att han använde den mycket sparsamt. Det verkar som Hannes Holmér följer i Nixons fotspår, i alla fall när det gäller sanningen. Eftersom Hannes Holmér trots allt är ledamot av just den nämnd som han pratar om, borde han också vara medveten om att

• Sundbyberg tillhör de kommuner i landet som lägger mest pengar på förskola och skola, 10 000 kronor mer per elev än medelkommunen i Stockholms län.

• Sundbyberg hamnade, på plats nummer ett i Almegas valfrihetsundersökning, i konkurrens med alla kommuner i Sverige, också de moderatstyrda.

• Under min tid som ordförande i nämnden har vi öppnat tre nya skolor i kommunen. Alla friskolor.

• I yttrandet till Skolverket var vi positiva till 14 friskolor, men signalerade om risken för överetablering, vilket redan är ett faktum. Vi sade nej till en friskola, eftersom branschorganisationen signalerar att det redan idag är en överetablering och det är svårt att få fram praktikplatser.

Holmér pratar vidare om äldreomsorgen i Sundbyberg, om valfrihet. Just nu sitter Sundbybergs politiska ledning i krismöte med flera privata entreprenörer som driver äldreboenden i Sundbyberg. Anledningen är den kapitalt misslyckade upphandling som Moderaterna i Sundbyberg lyckades åstadkomma under det år de satt vid makten i staden.

Valfrihet är viktigt. Men min åsikt är att innehåll och kvalité är det viktiga, inte vem som driver skolan. Därför lade vi ned den kommunala Fredenskolan, i total politisk enighet eftersom antalet sökande var för få för att kunna garantera kvalitén.

Skattebetalarna i Sundbyberg är värda Sveriges bästa skola till lägsta möjliga kostnad. Våra femmor tillhör de 10 bästa i matematik, svenska och engelska redan idag. Men jag är inte nöjd med det.

Sundbyberg ska nå målet om Sveriges bästa skolor. Då krävs ett tydligt politiskt ledarskap och en politik med fokus på kvalité och innehåll, inte på driftsformerna. Sundbybergs barn är värda valfrihet, bra skolor och effektivt använda skattemedel.

Men de är också värda politiker som talar sanning!
Jonas Nygren
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-21 15:42

TopGallery