Vår politik

Vår politik A till Ö hittar du här.

Vårt partiprogram hittar du här.

Vi har en vision om en stad där alla får en bostad, en bra utbildning, en givande fritid, kan åldras värdigt och bidrar efter förmåga. För att komma dit ser vi det som nödvändigt att förnya vår politik och vårt sätt att arbeta.

Ett modernt ledarskap är öppet och lyssnande. Vi söker breda överenskommelser – över blockgränserna så ofta det går - och vi lyssnar till vad Sundbybergsborna vill. Vi vill hitta lösningar som håller över lång tid, och vi vågar ta ansvar för våra beslut och förnya vår politik.

Vår politiska plattform återspeglar vår politiska vilja:

-Vi bejakar fler friskolor och är för alternativ i förskolan
- Vi tycker att äldre har rätt till att själva bestämma över sitt liv och att omsorgen ska utgå från de äldres egna behov och önskemål
- Vi är för mångfald i boendet
- Vi kommer däremot aldrig att tumma på kvaliteten i skola och förskola

Valfrihet och kvalitet hänger ihop. En välskött och fungerande kommun är förenlig med ett spännande utbud som alla kan välja av. I Sundbyberg lever både lekfulla barnfamiljer, nyfikna seniorer och kulturella singlar. Vi är beredda att ta ansvar för att leda Sundbyberg in i framtiden med ett praktiskt, starkt och modernt ledarskap. För Sundbybergarnas skull.