Ett Sundbyberg i arbete

Sundbyberg är en viktig del av Stockholmsregionen och erbjuder som ingen annan del av landet möjligheter för oss som bor här. Här finns ett brett utbud av utbildningsmöjligheter och arbeten i de flesta branscher. Sundbyberg har ett av de bästa näringslivsklimaten i hela landet. I kommunen finns både små och stora arbetsgivare, inom en rad olika branscher. Andelen anställda inom privat sektor är hög.

Att många arbetar är grunden för att kunna finansiera en välfärd i framkant. Idag ser vi hur den nationella jobbkrisen påverkar också Sundbyberg. Många står utanför arbetsmarknaden och det har drabbat våra ungdomar särskilt hårt. För Socialdemokraterna är det prioriterat att få fler i arbete. För att nå det krävs aktiva åtgärder framförallt på nationell nivå. Med en rödgrön regering skapas stabila förhållanden på arbetsmarknaden och satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Tillsammans med en aktiv utbildningspolitik för högre studier, mer forskning och utveckling kommer fler i arbete.

Men även på kommunal nivå krävs en aktiv politik. Sundbyberg rankas högt när näringslivsklimatet jämförs mellan olika kommuner. Det är följden av ett konkret politiskt och målinriktat arbete. Arbetet med att ytterligare förbättra näringslivsklimatet ska fortsätta. Bland annat genom en god tillgång till bra och ändamålsanpassade lokaler och en bra dialog mellan företrädare från politik, tjänstemannaorganisation och näringsliv. Dessutom vill vi att samarbetet mellan kommunens skolor och det lokala näringslivet ska stärkas och utvecklas.

Många lokalt förankrade företag bidrar till att staden utvecklas positivt som helhet. Med många arbetsplatser undviker Sundbyberg att bli en sovstad nära Stockholm. Det stora antalet arbetsplatser bidrar till ett levande affärs- och restaurangliv. Sundbybergs princip om ”en bostad – en arbetsplats” är viktig för att skapa en dynamisk stad som lever dygnet om.

För de som tillfälligt hamnar i arbetslöshet ska det finnas möjlighet att komma i arbete snabbt. Därför är det viktigt att det finns ett bra utbud av utbildningar och att arbetssökande erbjuds stöd. Avgörande för att få ett arbete är att våra unga tidigt får ingångar på arbetsmarknaden. Därför vårt mål om att erbjuda alla Sundbybergs ungdomar ett sommarjobb väldigt viktigt.
Att utvecklas och lära hela livet bygger trygga och nyfikna individer. Vi värnar rätten till vuxenutbildning och karriärväxling hela livet.
Vi lovar att
- Komvux, vuxenutbildningar och studieförbund ska få fortsatt stöd
- Att utreda möjligheten att införa karriärväxlare i Sundbyberg

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-17 13:48