Styrelsemöte Svalövs Arbetarekommun

Varmt välkommen på styrelsemöte!

Alla ordinarie och ersättare kallas till Folkets hus i Svalöv. Beroende på hur många vi blir kommer vi att sitta antingen i B-salen eller på vår expedition. Som vanligt bjuds det på kaffe med smörgås.

Handlingar skickas med e-post och återbud lämnas med vändande mejl på den kallelse som går ut alternativt via mejl till svalov@socialdemokraterna.se . Man kan även ringa/sms:a akuta förhinder till ordförande på 070-384 56 40. Kallelse med handlingar skickas så snart VU har sammanträtt samt kan komma att kompletteras om behov föreligger.

Varmt välkomna!

//Anders Svärd

ordförande