Vårt parti

I fjol fyllde Svalövs Arbetarekommun 110 år.

Vi har en egen politik med eget innehåll som vi under den närmaste mandatperioden kommer att försöka få gehör för i den styrande treklövern som består av s, m och fp, nämnda i storleksordning. Dock har vi inte egen majoritet utan kommer att få prata med både v, f! och mp för att lyckas fullt ut. 

Läs gärna mer här om vilka frågor som vi vill arbeta med.

Känner du att din kunskap och kompetens skulle vara en tillgång för att utveckla en poltik som bygger på våra grundläggande värderingar kring solidaritet, jämlikhet, frihet och alla människors lika värde så tveka inte att höra av dig. Läs mer under kontakt.

Vill du veta vem som sitter i styrelsen hittar du den informationen här.