Ansvarsfrihet – trots överhängande konkurshot

Kommunfullmäktige i Svenljunga gav Kommunstyrelsen ansvarsfrihet trots överhängande konkurshot. Läs ledarbloggen i Borås Tidning:

Kommunstyrelsen i Svenljunga fick ansvarsfrihet. Det allvarliga ekonomiska läget var uppenbarligen inte så allvarligt att de folkvalda i fullmäktige ansåg det vara värt att ta revisorernas kritik på allvar.

Så nu är det bara att köra på som vanligt. Uppenbarligen med fortsatt noll koll på kronorna. Någon svenljungabo som tror att dagens kommunstyrelse förmår att vända utvecklingen på så kort tid som krävs? Knappast.

Hur skulle det gå till? Den skattehöjning som drevs igenom för att klara årets budget är redan uppäten. Hur mycket måste skatten höjas härnäst, hur hög blir VA-taxan? Hur många hinner lämna kommunen innan ekonomin är under kontroll?

Och, kanske allra mest allvarligt, vem i hela världen vill flytta till Svenljunga om det hela tiden ligger löpande skattehöjningar och konstanta nedskärningskrav i potten?

Det är sällan vi på BT:s ledarredaktion ger Socialdemokraterna rätt i särskilt mycket. I fallet Svenljunga är det dock så att S förtjänar beröm för att man uppenbarligen förmår att inse och argumentera för att dagens situation inte håller i längden. Per Andersson (S) sa det som troligtvis blir framtidsvägen för kommuninvånarna, att gå upp i en annan kommun.

Det riktigt allvarliga i sammanhanget är att det egentligen inte saknas resurser i Svenljuga, bara förmågan att leda, styra och anpassa kommunens verksamhet till hållbara ramar. Men att det år efter år uppstår samma problem – okontrollerad kostnadsökning och otyglad investeringsvilja trots avsaknad av tillräckligt eget kapital och vikande soliditet – visar att det egentligen inte handlar om ekonomi. Det är således inte främst pengar som saknas i Svenljunga – utan ledarskap. Inget nytt statligt utjämningssystem eller nya skattehöjningar i världen kan kompensera för sådana brister.

Vad som också är uppenbart är att det inom den styrande alliansen saknas viljan att förändra detta bristande ledarskap till ett bättre. När kommer de övriga partierna att öppet ifrågasätta Svenljungas ledande politiker Eva Johanssons (C) förmåga att leda kommunen?

I längden håller det inte att som Moderaterna gjorde under det extra fullmäktigemötet, att först rösta för ansvarsfrihet och sedan begära en särskild skrivning till protokollet där man i princip lägger hela skulden på henne.

http://www.bt.se/blogg/ledarbloggen/

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-17 22:44