Budget / sparpaket 2012


Sparpaketet som omfattar 9 miljoner gör att kommunen i teorin kommer att få ett minus på cirka 10 miljoner i år men då år inte de omfattande åtgärderna på Klockaregården inräknade eller eventuella nya behov till verksamhetslokaler. Min bedömning är att det kommer att närma sig omkring 20 miljoner. Sparpaketet omfattar all verksamhet och kommer naturligtvis att ge försämrad kvalitet för kommuninvånarna. Det vi inte har gått med på är minskad personal i förskolan och förtida stängning av demens boendet Duvan. Vårt förslag om skattehöjning hade behövts mer än väl. I budgeten 2013 och framåt har vi intecknat skatteutjämningskommitténs förslag som skall ge oss cirka 16 miljoner 2013. Nu ser det ut som att Anders Borg har för avsikt att skjuta på förslaget. Man kan misstänka att stockholmsmoderaterna har påverkat, eftersom de kommer att förlora på det nya systemet. För oss och många andra kommuner är det orättvist att dessa lågskattekommuner kan diktera villkoren i ett system som skall utjämna skillnader i landet. Vår ekonomi kommer att bli katastrofal.

Stefan Carlsson

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-12 18:55