Klockaregården

 

På kommunstyrelsen i slutet av januari kom rapporten som visar att det är stora fuktskador på Klockaregården. Akuta åtgärder kommer minst att kosta 8 miljoner. Noggranna ekonomiska kalkyler och åtgärdsförslag kommer så snart det går att få fram och därefter kommer beslut att tas om att börja ombyggnad. Fundering är att det borde tas ett helhetsgrepp även om övriga aktuella ombyggnadsbehov.

Stefan Carlsson

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-12 10:58