Lokalförändringar i centralorten

Socialdemokraternas förslag till lokalförändringar I centralorten - Bergsäter

Behåll förskolorna på Bergsäter och Viseberg

Gör den planändring på Bergsäter som behövs för fortsatt förskoleverksamhet

Ändra lokaliseringen på föreslagen återvinningsstation till placering längst ner på ”flygfältet”, mot skrotupplaget.

Utreda ny placering för baracken och stugan för bostadslösa.

Bygga om och ut kommunförrådet för att kunna ge OSA-laget och skogslaget nya lokaler och riva snickeriet.

Tillsvidare behålla VUM i nuvarande lokaler. Utreda om de kan inrymmas i kommunförrådet med en ev. utbyggnad.

Att verksamheterna på Boråsvägen 5a flyttas till Bergsäter enligt tidigare förslag.

 

Fördelar med vårt (s) förslag:

+ Att inte flytta på väl fungerande förskolor.

+ Ej behöva investera 10-12 miljoner med en årshyra upp till 1 miljon.

+ Att ej behöva bekosta återställande av Viseberg till lägenheter.

+ Att återvinningscentralen ej stör de boende i området.

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-22 16:48