Nej till att stänga Hagabacken

Socialdemokraterna i Svenljunga säger nej till att stänga Hagabacken i Östra Frölunda.

Senaste åren har omkring 30 platser i äldreomsorgen minskats i Svenljunga. Just nu bygger vi om Klockaregården. Furubergsgården skall vara helt stängd under 2013.

Svenljungas befolkning blir allt äldre och äldre, därmed kommer behovet av äldreomsorg att öka. Vi vet också att ett antal med demenssjukdom inte bor i kommunens äldreomsorg.

Socialnämnden kommer 2012 att gå med ett stort underskott, minst 5 miljoner.

Det borgliga förslaget att spara 1% ytterligare, cirka 2 miljoner i socialnämnden, är mot den bakgrunden helt orealistiskt.

Vi socialdemokrater säger också nej till förslaget att minska på samtalskontakten som syftar till att man får råd och stöd utan att kontakta socialtjänsten, att minska på förebyggande verksamhet kommer att bli dyrare i längden.

För att få en budget i balans och en verksamhet som har fortsatt hög kvalitet och kan utvecklas, inte avvecklas, föreslår vi Socialdemokrater att Socialnämnden tillförs 3 miljoner 2013 och ytterligare resurser 2014.

 

Socialnämndens v. ordf. Kerstin Göss Lindh

Kommunstyrelsens v. ordf. Stefan Carlsson

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-17 16:59