Odemokratiskt agerande

Kommunalfullmäktiges ordförande agerar demokratiskt tveksamt.

På kommunalfullmäktiges sammanträde i Svenljunga den 19/3, agerade ordförande Rune Peterson (c), på ett sätt som förvägrade en stor majoritet bestående av 20 ledamöter av 33st. (M,FP och S) att fatta ett beslut i frågan om att stänga Håcksviks skola.
Ordf. lägger som förslag att behandla frågan om återremiss, som betyder att ett antal nya utredningar skall genomföras istället för bordläggning som innebar att frågan avgjorts på nästa möte den 2/5. Ordf. är väl medveten om att beslutets konsekvens är att skjuta upp beslutet, som sannolikt innebär att kommunfullmäktiges majoritet vägras fatta ett väl utrett förslag om att skolan skall stängas i år. Ordförande Rune Peterson (c), blir nu ett partipolitiskt språkrör för minoriteten bestående av 13 ledamöter ( C,SD,MP och KD).vilket också betyder att kommunen belastas med minst en miljon i utebliven besparing.
Vi anser att kommunfullmäktiges ordförande skall utföra sitt uppdrag så neutralt som möjligt; han är enhälligt vald av alla partier i kommunalfullmäktige. I detta fallet anser vi att han har agerat demokratiskt tveksamt och vårat förtroende för Kommunalfullmäktiges ordförande är allvarligt skadat.
Socialdemokraternas kommunalfullmäktigegrupp i Svenljunga kommun

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-26 11:38