Kommunalauppdrag

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige ordinarie och ersättare

Barbro Svensson

Barbro Svensson Odenssvalahult, 360 13 Urshult.

Tel: 0477-23018, 070-585 16 76

barbro.odenssvalahult@telia.com 

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Kommunstyrelsen

Ledamot Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamot Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Södra Smålands kommuner och landsting

Ledamot till ombud vid förbundsmöte med föreningen Södra Smålands kommuner och landsting

Ledamot Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Ledamot Kommuner i Sydost

Mikael Jeansson

Mikarl Jeansson, Dunshult, 360 13 Urshult

0477-200 04

mikael.jeansson@kommun.lessebo.se

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Kommunstyrelsen

Ledamot Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ersättare Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Södra Smålands kommuner och landsting

Ersättare till ombud vid förbundsmöte med föreningen Södra Smålands kommuner och landsting

Ersättare Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Ersättare Kommuner i Sydost

Ersättare Tingsryds Industistiftelse och TUFAB

Ersättare vid förbundsstämma Bräkneåns vattenförbund

Representant vid förbundsstämma Mörrumsåns vattenvårdsförbund

 

Gunilla Lundström Klövervägen 1, 362 51 Väckelsång

0470-33012

gunilla.vackelsång@telia.com 

Ledamot Kommunfullmäktige

Ersättare Kommunstyrelsen

Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämndeman vid Växjö Tingsrätt

Ersättare Stiftelsen Kommunhus

Vice ordförande styrelse Tingsryds Energi AB

Ersättare överförmyndare

Ingrid Johansson

Ingrid Johansson Måsvägen 7, 362 51 Väckelsång

0470-33419

ingridobotele2.se 

Ledamot Kommunfullmäktige

2 vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Ledamot Valnämnden

Jan-Åke Cesar Bruksgatan 7,362 40 Konga

0477-16126

 

Ledamot Kommunfullmäktige

Ersättare Miljö- och byggnämnden

Viceordförande i Tingsryds Industristiftelse och TUFAB

Observatör vid förbundsstämma Ronnebyåns vattenvårdsförbund

Ledamot Vägråd Södra Sandjös församling

Britta Lundén Hallgatan 2, 362 30 Tingsryd

0477-31765, 070-959 44 60

brittalunden@hotmail.com

 

Ledamot Kommunfullmäktige

2 vice ordförande Fullmäktiges presidium

Ersättare Miljö- och byggdnämnden

Ledamot Valnämnden

Ersättare ombud till föreningsstämman Kommuner i Sydost

Ledamot Stiftelsen Kommunhus

Ersättare bolagsstämma Tingsryds Energi AB

Ledamot styrelse Tingsryds Energi AB

Sivert Johansson Puppramåla Ljungholmen 1, 360 23 Älmeboda

0477-60377

sivertj@swipnet.se

 

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Miljö- och byggnämnden

Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

Huvudman i Älmebodas Sparbanksstiftelsen

Ersättare Stiftelsen Kommunhus

Ersättare Vägråd Älmebodas församling

Gunnar Fransson

Gunnar Fransson Tångvägen 6, 360 10 Ryd

0459-80856

 

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Kommunstyrelsen

Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ersättare Miljö- och byggnämnden

Huvudman i Almundsryds Sparbanksstiftelsen

Ledamot Stiftelsen Kommunhus

Ersättare styrelse Tingsryds Energi AB

Ersättare Vägråd Almundsryds församling

Yngve Almqvist

Yngve Almqvist Källstigen 5, 360 13 Urshult

0477-20444

yngve.almqvist@tingsryd.mail.telia.com

 

Ledamot Kommunfullmäktige

Ersättare Kommunstyrelsen

Ledamot Socialnämnden

Ersättare Valnämnden

Ersättare Kommunalförbundet för missbrukarvård och barn- och

ungdomsvård, VoB Kronoberg

Gunilla Svensson

Gunilla Svensson Karlavägen 6, 360 24 Linneryd

0470-34086

gunilla.sve@telia.com

 

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Barn- och utbildningsnämnden

Ersättare Korröstiftelsen

Lena Rundqvist

Lena Rundqvist Ängsvägen 12, 360 13 Urshult

0477-20220

lena.rundqvist@ungaornar.se

 

Ledamot Kommunfullmäktige

2 vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Sten villej vara med på bild

Sten Nordström Norraryd Lugnet, 360 10 Ryd

 

Ersättare Valnämnden

Ledamot Tingsryds Industristiftelse och TUFAB

Johan Johansson

Johan Johansson, Odengatan 6 362 30 Tingsryd

0477-181 03

johan.odengatan@telia.com

Ersättare i kommunfullmäktige

Ledarmot i kulturfritidsnämnden

Ersättare i Industristiftelsen och TUFAB

Ledarmot i Vägråd i Tingsås församling

Lars-Erik Svensson

Lars-Erik Svensson Rössvik Djupadal, 360 13 Urshult

0477-230 29, 070-338 22 98

lars-erik.sv@telia.com

Ersättare i kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen

2:vice ordförande i Miljö- och byggnämnden

Ersättare i socialnämnden

 

Stefan Gehrs

Stefan Gehrs Storgatan 79, 362 30 Tingsryd

0477-302 17, 070-393 35 55

stefan.gehrs@telia.com

Ersättare i kommunfullmäktige

Ledarmot i kultur- och fritidsnämnden

 

Birgit Ericsson

Birgit Ericsson Hallgatan2,362 30 Tingsryd

0477-100 92

birgitericsson@yahoo.se

Ersättare i kommunfullmäktige

Ledaremot i miljö- och hälsovårdsnämnden

 

Per-Erik Jonsson Oxelvägen 14, 360 10 RYD

0459-812 43

pelle.0459-81243@telia.com

Ersättare i kommunalfullmäktige

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Tommy Håkansson Dalvägen 5, 360 13 Urshult

0477-20590

047720590@telia.com

Ersättare i kommunfullmäktige

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden

 

Kommunstyrelsen, ordinarie.

Barbro Svensson

Barbro Svensson Odenssvalahult, 360 13 Urshult.

Tel: 0477-23018, 070-585 16 76

barbro.odenssvalahult@telia.com

2:e vice ordförande 

Mikael Jeansson

Mikarl Jeansson, Dunshult, 360 13 Urshult

0477-200 04

mikael.jeansson@kommun.lessebo.se

 

 

 

 

 

Gunnar Fransson

Gunnar Fransson Tångvägen 6, 360 10 Ryd

0459-80856

 

 

Kommunstyrelsen ersättare

Gunilla Lundström

Gunilla Lundström Klövervägen 1, 362 51 Väckelsång

0470-33012

gunilla.vackelsång@telia.com 

Yngve Almqvist

Yngve Almqvist Källstigen 5, 360 13 Urshult

0477-20444

yngve.almqvist@tingsryd.mail.telia.com

Lars-Erik Svensson

Lars-Erik Svensson Rössvik Djupadal, 360 13 Urshult

0477-230 29, 070-338 22 98

lars-erik.sv@telia.com

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie

Barbro Svensson

Barbro Svensson Odenssvalahult, 360 13 Urshult.

Tel: 0477-23018, 070-585 16 76

barbro.odenssvalahult@telia.com 

2:e vice ordförande

Mikael Jeansson

Mikarl Jeansson, Dunshult, 360 13 Urshult

0477-200 04

mikael.jeansson@kommun.lessebo.se

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare

Gunilla Lundström

Gunilla Lundström Klövervägen 1, 362 51 Väckelsång

0470-33012

gunilla.vackelsång@telia.com 

Gunnar Fransson

Gunnar Fransson Tångvägen 6, 360 10 Ryd

0459-80856

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-28 16:25