Möjligheternas kommun

 

Vi socialdemokrater vill återföra makten till folket i hela kommunen. Vi vill
ge alla lika mycket inflytande oavsett vilken kommundel de råkar bo i.

Vi vill återinföra rättvis och lika behandling av alla medborgare oavsett samhällsklass. Vi vill att alla verksamheter i Tingsryd kommun ska följa
de lagar och regler som finns och ingen ska ges fördelar framför andra.

Vi vill göra Tingsryd till en Möjligheternas kommun. Kom med oss i det bygget!